ROOKGASAFVOER REFERENTIE PROJECTEN

Hieronder vind u enige referenties van projecten waar wij de rookgas inspectie hebben uitgevoerd. Bij deze inspectie krijgt u een uitgebreide rapportage en video materiaal, waarmee u een verantwoorde keuze kunt maken om het complex zo veilig mogelijk te houden. De overheid heeft een handreiking uitgegeven voor VvE-besturen, VvE-beheerders, corporaties en professionele private woningverhuurders. Partijen die vanuit hun zorgplicht mede verantwoordelijk zijn voor het goed en veilig functioneren van woningen en hun installaties, maar die in de meeste situaties niet deskundig zijn op het gebied van installaties en in het bijzonder van collectieve rookgassen en de risico’s die daarbij spelen. Voor de individuele bewoner is een beknopt Info-blad uitgegeven.

 

CLV-systeem inspectie en rapportage

Voor meer informatie over onze uitgebreide rapportage en inspectie kunnen wij u geheel vrijblijvend informatie met een voorbeeld rapportage toe sturen.