ROOKGASAFVOER INSPECTIE
bel directneem meteen contact op

Rookgasafvoer CLV inspectie

“De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”

Woningen in appartementencomplexen zijn vaak voorzien van een rookgasafvoer (RGA) waar per woning een cv-ketel op aangesloten is. Deze rookgas afvoeren zijn er in verschillende uitvoeringen. Rookgas afvoeren vragen om een periodieke inspectie en op termijn bij vervanging van de cv-ketels, dienen de rookgas afvoeren gelijktijdig gerenoveerd of vervangen te worden. In de praktijk blijft inspectie vaak achterwege en is men bij vervanging van cv-ketels er onvoldoende van bewust dat tegelijk ook de rookgasafvoer aangepast of vervangen had moet worden. (Meer informatie vind u in dit document van de rijksoverheid)

Type rookgasafvoer

Het type rookgasafvoer in een woongebouw is ooit in de ontwerpfase van de woningen bepaald. Hierbij zijn diverse varianten toegepast:

Bouwkundige kanalen, onder te verdelen in:

  1. individuele kanalen, waarbij elke woning een eigen rookgasafvoerkanaal naar het dak heeft
  2. collectief kanaal, waarbij de verbrandingstoestellen van boven elkaar gelegen woningen op één kanaal aangesloten zijn

Stalen en/ of aluminium rookgas afvoeren, onder te verdelen in:

  1. individuele rookgasafvoeren, waarbij elke woning een eigen rookgasafvoerkanaal naar het dak heeft
  2. Collectieve (CLV) rookgasafvoeren, waarbij de verbrandingstoestellen van boven elkaar gelegen woningen op één rookgasafvoer aangesloten zijn.

Bouwkundige kanalen kunnen scheuren, voegen kunnen losraken en er kan condensatie van vocht in optreden. De kanalen kunnen gaan lekken, waardoor de thermische trek, noodzakelijk voor de afvoer van de rookgassen, afneemt en rookgassen ook in de woning terecht kunnen komen. Metalen en aluminium rookgasafvoerbuizen kunnen corroderen, hetgeen versneld wordt wanneer er HR-ketels op aangesloten worden. Aansluitingen kunnen door ondeugdelijk beugelen losschieten en afdichtingen kunnen uitdrogen en gaan lekken.

Cv-ketels gaan ca. 15 jaar mee. Europese energievoorschriften stellen eisen aan de efficiency van nieuwe CV-ketels. Daardoor mogen conventionele ketels en VR-ketels, die een relatief laag rendement hebben, niet meer worden verkocht en toegepast. In het algemeen zal daarom bij vervanging gekozen worden voor een HR-ketel. HR-ketels vereisen echter een geheel ander rookgasafvoersysteem dan conventionele en VR-ketels.

HR-ketels zijn gesloten toestellen die hun rookgassen met een ventilator het rookgasafvoersysteem in blazen. Voorkomen moet worden dat door deze overdruk rookgassen bij boven-, of benedenburen, die op hetzelfde rookgasafvoersysteem zijn aangesloten, naar binnen worden geblazen. Bij de vervanging zal daarom ook het rookgaskanaal moeten worden vervangen of worden aangepast zodat het geschikt is voor HR-ketels. Daar komt bij, dat de rookgassen van HR-ketels condenseren. Het condensaat zal het aluminium aantasten. Daarom zijn de afvoerbuizen van HR-ketels van dikwandig aluminium of van kunststof vervaardigd. Deze kunnen gedurende de levensduur van de ketel (circa 15 jaar) zonder problemen blijven functioneren.

Bij een correcte installatie, met voldoende afschot en juiste beugeling, is tussentijdse inspectie niet nodig. Wel is bij onderhoud controle op uitwendige lekkage wenselijk. Aanbevolen wordt om bij vervanging van een cv-ketel, ook de rookgasafvoer te vervangen of minimaal te onderzoeken (inspecteren wanddikte) of de rookgasafvoerleiding weer 15 jaar mee kan. Omdat dit een kostbaar onderzoek is, wordt aangeraden om standaard bij vervangen van een ketel, ook de rookgasafvoerleiding te vervangen.

 
Ook voor grote projecten!

Ook voor grote projecten staan wij met onze partners tot uw beschikking.

 

 

 

CLV-systeem inspectie en rapportage

Voor meer informatie over onze uitgebreide rapportage en inspectie kunnen wij u geheel vrijblijvend informatie met een voorbeeld rapportage toe sturen.